بارداری

اینکه شما در فكر باردار شدن هستید یا در مورد آن اقدام نمودید و یا منتظر بدنیا آمدن نوزاد خود هستید، در هر حال ما به شما تبریک می گوییم و بسیار خوشحال هستیم که شما در این مرحله از زندگی خود قرار دارید. در زمان بارداری بدن زن دچار چشمگیرترین و فوق العاده ترین تغییرات می شود. ما سعی می کنیم توصیه هایی را برای مقاطعی که شما در هر مرحله طی می کنید به شما ارائه دهیم. ما می توانیم به شما در انتخاب نوار بهداشتی های روزانه کمک کنیم تا احساس تمیزی و راحتی بیشتری داشته باشید.

مادر جدید

اکنون شما یک مادر تازه هستید. شکی نیست که شما جذب کودک لذت بخش خود شدید. بسیار مهم است که شما به فکر خود باشید. بعد از 40 هفته یا بیشتر و کمتر شما بطور طبیعی یا سزارین نوزاد خود را بدنیا آورده اید. مادر بودن می تواند شرایط سختی را به بدن شما تحمیل کند و شما باید در تمامی لحظات به فکر بدن و تامین دوباره انرژی خود نیز باشید.