مثانه حساس

بدنبال بی اختیاری استرسی ناشی از ضعیف شدن ماهیچه های کف لگنی که بعد از زایمان ایجاد می شود مقدار کمی از ادرار هنگام سرفه، عطسه یا خنده خارج می شود. با توجه به بررسی های موسسهMUMSNET ، سی و پنج درصد از زنان بعد از بارداری دچار نشت و بی اختیاری ادراری می شوند. 
(Mumsnet.co.uk survey of 1530 respondents)روشهای مقابله با مثانه حساس

اکثریت قریب به اتفاق زنان- بیشتر از 70 درصد- با روشهای ساده قادر به حل مشکل خود شده اند.

  • انجام ورزشهای تقویت کننده کف لگنی
  • انجام تکنیک های آرامش بخش
  • نوشیدن مایعات فراوان