انجام ورزشهای تقویت كننده ماهیچه کف لگنی

ماهیچه های کف لگن یکسری از ماهیچه های بدن هستند که مثانه، روده ها و رحم شما را حمایت می کنند. محل قرار گیری آنها بین پاها قرار دارد. ماهیچه کف لگن شبیه زنجیر بوده که از استخوان شرمگاهی در پشت شروع شده و تا ستون فقرات ادامه دارد.
بدلیل کشیدگی ناشی از اضافه وزن، ماهیچه کف لگنی شبیه طناب آکروبات بازی کشیده می شود. بدلیل اضافه وزن ناشی از بارداری این ماهیچه کشیدگی زیادی را در ماههای آخر تحمل می کند. به همین دلیل ماهیچه های لگنی و رحم بسیار ضعیف می شوند. نگران نباشید ورزش کردن کمک بسیاری می کند.

ورزشهای ساده برای قوی کردن ماهیچه کف لگن

قبل از انجام این ورزش، شما در ابتدا باید بدانید که کدام ماهیچه ها درگیر این مورد هستند. ماهیچه کف لگن زنجیره ای از عضلات هستند که اطراف لگن را در بر می گیرند. شما با نگهداشتن ادرار خود می توانید آنها را شناسایی کنید. زمانی که شما ادرار خود را متوقف می کنید یکسری از ماهیچه را در کنار مقعد و ناحیه واژن خود احساس می کنید. ما به این عمل برای شروع تمرینات نیاز داریم.

4 مرحله ساده برای قوی کردن ماهیچه کف لگن
  1. دراز بکشید، ماهیچه ای که ذکر شد را نگه دارید بدن خود را به بالا ببرید(شکل مرحله 1) به طوری که کمر مقداری از زمین فاصله بگیرد، سپس ابتدا مقداری به راست و بعد مقداری به چپ خود را بچرخانید. (شکل مرحله 2 و 3)
مرحله 1مرحله 2مرحله 3
  1. تا 10 یا بیشتر بشمارید. سپس ماهیچه را شل کنید و ریلکس دراز بکشید.
  2. این کار را روزانه 10 بار تکرار کنید.
  3. در روز هر چقدر می توانید اینکار را تکرار کنید.