نشت ادرار در زمان بارداری

چرخه معمول قاعدگی الزاماً هر یک ماه یکبار می تواند اتفاق نیفتد. زمان معمول چرخه قاعدگی در هر دختر 28 روز است و این زمان بین 21 الی 35 روز در نوسان است. روز اول چرخه قاعدگی روز اول پریود شماست و روز اول پریود شما روزی است که خونریزی در شما اتفاق می افتد.
اگر مدت چرخه قاعدگی شما کوتاه است به احتمال زیاد در یک ماه 2 بار قاعده می شوید. بنابراین اگر دارای چرخه قاعدگی طولانی تری هستید، شما جزو کسانی هستید که در سال دارای قاعدگی کمتری هستید.
بیشتر دختران بین سنین 11 تا 13 سالگی پریود می شوند اگرچه ممکن است قاعدگی در سنین 8 تا 16 سالگی نیز اتفاق بیفتد. بطور کلی زنان 480 پریود در طول دوران نوجوانی و بزرگسالی خود تجربه می کنند. این مورد تا زمانی که زنان در سن تقریباً 51 سالگی به مرحله یائسگی می رسند اتفاق می افتد، در این زمان قاعدگی متوقف می شود.