بارداری، ترشحات و عفونت های قارچی

شما در طول دوران بارداری با افزایش میزان ترشحات ناشی از افزایش میزان استروژن مواجه هستید. این ترشحات ضخیم، شیری و بودار که کاملاً طبیعی است نقش بسیار مهمی در نگهداری نوزاد شما بازی می کند. میزان ترشحات تا آخر زمان زایمان افزایش می یابد (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)

عفونت های قارچی

با طی شدن زمان بارداری، میزان عفونت های قارچی به دلیل تغییر در سطح هورمونها افزایش می یابد. بوی بد، تغییر در رنگ ترشحات می تواند ناشی از عفونت های قارچی باشد. دراین صورت شما حتماً باید به پزشک معالج خود جهت درمان مراجعه کنید.(برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)