زمانی که شما در این بازه زمانی از مراحل زندگی تان قرار می گیرید، بدن شما تصمیم می گیرد تغییرات زیادی انجام دهد. موهای شما شروع به رشد در محلهای جدیدی می کند، سینه ها شروع به رشد می کند و اولین قاعدگی خود را نشان می دهد. باید متذکر شد که شما تنها نیستید. هر زنی به تنهایی این تغییرات را طی میکند. ما می توانیم به شما توصیه هایی برای زمان بلوغ ارائه دهیم. ما در اینجا مطالبی را جمع آوری کردیم تا بتوانیم به شما کمک کنیم تا از این مرحله از زندگی خود لذت ببرید و بتوانید وجه مثبت این دوران را که فقط و فقط یکبار در زندگی شما به وقوع می پیوندد را حس کنید. همچنین ما می توانیم به شما کمک کنیم تا بتوانید بهترین و مناسبترین نواربهداشتی را با توجه به موقعیت خود پیدا کرده و از آن استفاده کنید.