جدید دُریاب نمایش بزرگتر

دُریاب

محصول جدید

دُریاب میکروسکوپ کوچکی برای پیش بینی زمان تخمک گذاری جهت تعیین زمان مناسب برای بارداری با دقت 98% می‌باشد.

جزییات بیشتر

600,000 ریال

اطلاعات بیشتر

دُریاب میکروسکوپ کوچکی برای پیش بینی زمان تخمک گذاری جهت تعیین زمان مناسب برای بارداری با دقت 98% می‌باشد.
دریاب نمونه خشک شده بزاق دهان و یا ترشحات گردن رحم را بزرگ نمایی می کند. با مقایسه این نمونه با یکی از اشکال سه گانه نشان داده شده در شکل زیر شما می توانید از شرایط دقیق تخمک گذاری خود آگاه شوید.

نمودار باروری - ناباروری - بینابینی | Fertile - Transitional - Not Fertile Diagram

 

ناباروری(Not Fertile) : نقاط سیاه بدون اشکال سرخسی نشانگر عدم تخمک گذاری است.
بینابینی (Transitional) : ساختارهای کوچک سرخس نما در میان تصاویر نقطه نقطه ای( طی 4 یا 5 روز آینده شما در مرحله تخمک گذاری کامل قرار دارید).
باروری (Fertile) : پیک تخمک گذاری، در این زمان شما بیشترین امکان بارداری را دارید.